Završena obuka za sudije i sutkinje “Trening za trenere u oblasti nediskriminacije”

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković prisustvovala je dodeli potvrda sutkinjama i sudijama koji su završili jednogodišnji program obuke „Trening za trenere u oblasti nediskriminacije“ u organizaciji Pravosudne akademije i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Nakon završnog testa, potvrde je dobilo osmoro sudija i sutkinja viših sudova sa teritorija sve četiri apelacije: Beograd, Kragujevac, Novi Sad i Niš.

Program je obrađivao sve teme koje obuhvataju antidiskriminatorni propisi, sa naglaskom na diskriminaciju u oblasti rada i zapošlјavanja i obrazovanja, kao i na diskriminaciju na osnovu pola/roda, verskog opredelјenja i invaliditeta. Kroz obuku, sutkinje i sudije bavili su se i procesnim aspektima i problemima u sudskoj praksi u Srbiji, a posebna pažnja posvećena je slučajevima iz rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Program je, pored obuke, uklјučivao i studijsku posetu Evropskom sudu za lјudska prava u Strazburu.

Svojim radom i posvećenošću, sutkinje i sudije su pokazali da u srpskom pravosuđu imamo snažan oslonac u borbi protiv diskriminacije i unapređenju ravnopravnosti i da teme iz oblasti zaštite lјudskih prava stavlјaju u sam vrh svojih profesionalnih agendi, rekla je poverenica Janković i dodala da su Pravosudna akademija i Misija OEBS-a u Srbiji još jednom potvrdili da su izuzetno dobri partneri u izgradnji tolerantnog društva, bez diskriminacije.

Pored poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković, na programu obuke predavali su i pomoćnica poverenice Kosana Beker, prof. dr Ivana Krstić i prof. dr Tanasije Marinković sa Pravnog fakulteta u Beogradu, prof. dr Nevena Petrušić sa Pravnog fakulteta u Nišu, sutkinja Lidija Đukić, Igor Milovanov sa Pravosudne akademije i doc. dr Tamara Maksić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.

trening-za-trenere
Print Friendly, PDF & Email
back to top