U susret izmenama zakona o zabrani diskriminacije

Na okruglom stolu „U susret izmenama Zakona o zabrani diskriminacije” u prostorijama Misije OEBS-a, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković naglasila je važnost sveobuhvatne analize postojećeg Zakona o zabrani diskriminacije, da bi se izmenama pojedinih odredbi ovaj zakon uskoro zaista poboljšao i da bi se olakšala njegova primena.

Prisutne je pozdravila viša savetnica za ljudska prava i nediskriminaciju Lesli En Hes podsetivši da je Misija OEBS-a borbu protiv diskriminacije podržala kroz dve linije, jedna je saradnja sa pravosuđem, a druga je bliska saradnja sa institucijom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Nebojša Đuričić, predsednik UO Foruma sudija Srbije naglasio je da je prilikom donošenja izmena Zakona važno uzeti u obzir i mišljenja sudija,tj. činjenicu šta njima u praksi predstavlja poteškoću za efikasnije sprovođenje postupaka.

Broj pritužbi se povećavao iz godine u godinu, od 127 predmeta 2010. godine do 1040 predmeta prošle godine, navela je pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker i zaključila da je institucija Poverenika postala prepoznatljivija, te su ljudi bolje obavešteni kome da se obrate, ali da je izuzetno važno što sve češće Poverenik daje preporuke mera za unapređenje ravnopravnosti.

Sutkinja Vrhovnog kasacionog suda Lidija Đukić mišljenja je da u Zakonu o zabrani diskriminacije treba pokrenuti pitanje roka za podnošenje tužbi i zastarevanja naknade štete, ali i dopuniti ga odredbama koje će regulisati odnos Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i sudova.

U diskusiji su učestvovale i pomoćnica poverenice Mirjana Kecman, sutkinja Apelacionog suda u Kragujevcu Tanja Pavlović Nedeljković i viša savetnica u Povereniku Tijana Milošević.

Print Friendly, PDF & Email
back to top