U Požegi održana tribina sa predstavnicima romske zajednice

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovao je skup sa predstavnicima romske zajednice u Požegi, u okviru projekta koji finansira Kraljevina Holandija „Jednake šanse za bolje mogućnosti – jačanje Roma u borbi protiv diskriminacije” („Equal Chance for Better Prospects – Strengthening Roma People in Combating Discrimination”). Osim Ivane Filipov i Milice Pavićević, predstavnica iz institucije Poverenika, sa prisutnim građanima i građankama razgovarali su predstavnici nevladinih organizacija Regionalni centar za manjine, koji su upoznali prisutne sa ulogom i nadležnostima Poverenika, sa pojmom diskriminacije i mehanizmima zaštite od diskriminacije, kao i sa načinom podnošenja pritužbe. Prisutni građani i građanke su izneli konkretne slučajeve diskriminatornog ponašanja sa kojima su se susreli kao pripadnici romske nacionalnosti, kao i brojne praktične probleme sa kojima je romski narod svakodnevno suočen. Sama rasprava bila je interaktivna i prisutni su bili vrlo zainteresovani za aktivnosti koje u cilju sprečavanja diskriminacije sprovodi Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Takođe, pripadnici romske manjine, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave zaštitom njihovih prava, ohrabreni su da u slučajevima diskriminacije podnesu pritužbu Povereniku.

Print Friendly, PDF & Email
back to top