У Пожеги одржана трибина са представницима ромске заједнице

Повереник за заштиту равноправности организовао је скуп са представницима ромске заједнице у Пожеги, у оквиру пројекта који финансира Крaљeвина Хoлaндиjа „Jeднaкe шaнсe зa бoљe мoгућнoсти – jaчaњe Рoмa у бoрби прoтив дискриминaциje“ („Equal Chance for Better Prospects – Strengthening Roma People in Combating Discrimination“). Осим Иване Филипов и Милице Павићевић, представница из институције Повереника, са присутним грађанима и грађанкама разговарали су представници невладиних организација Регионални центар за мањине, који су упознали присутне са улогом и надлежностима Повереника, са појмом дискриминације и механизмима заштите од дискриминације, као и са начином подношења притужбе. Присутни грађани и грађанке су изнели конкретне случајеве дискриминаторног понашања са којима су се сусрели као припадници ромске националности, као и бројне практичне проблеме са којима је ромски народ свакодневно суочен. Сама расправа била је интерактивна и присутни су били врло заинтересовани за активности које у циљу спречавања дискриминације спроводи Повереник за заштиту равноправности. Такође, припадници ромске мањине, као и представници невладиних организација које се баве заштитом њихових права, охрабрени су да у случајевима дискриминације поднесу притужбу Поверенику.

Print Friendly, PDF & Email
back to top