U Bosilegradu održan skup posvećen saradnji sa nacionalnim savetima

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Kuća ljudskih prava i demokratije održali su 19. juna u Bosilegradu još jedan u nizu seminara o diskriminaciji i mehanizmima zaštite od diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina. Seminar je deo projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost” posvećen saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Seminaru pod nazivom „Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina u borbi protiv diskriminacije” prisustvovali su predstavnici nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine, nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine i Bošnjačog nacionalnog vijeća.

Na skupu je istaknuto da je neophodno da se predstavnici nacionalnih saveta obuče kako da podnose pritužbe Povereniku, odnosno kako da koriste sve mehanizme zaštite od diskriminacije koji im stoje na raspolaganju. Posebna pažnja posvećena je predstavljanju uloge i mandata Poverenika, kao i načina na koji nacionalni saveti i Poverenik mogu i treba da ostvare saradnju i unaprede položaj nacionalnih manjina u društvu.

Učesnici članovi nacionalnih saveta vodili su aktivan razgovor sa predstavnicima Poverenika i Kuće ljudskih prava iznoseći konkretne primere diskriminacije, probleme i izazove sa kojima se suočavaju, kao predloge i šta u okviru svog mandata predstavnici nacionalnih saveta mogu učiniti da se diskriminacija suzbije i iskoreni.

Radne sesije su vodili Danijela Ristovski, predstavnica Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, i Dušan Pokuševski, predstavnik Beogradskog centra za ljudska prava.

Print Friendly, PDF & Email
back to top