Studijska poseta u cilju jačanja institucije i kapaciteta Poverenika

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sa  delegacijom iz Poverenika  boravila je u studijskoj poseti Portugaliji u okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji”, koju realizuje Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN) uz podršku Norveške ambasade u Beogradu.

Poverenica Janković podsetila je da je cilj projekta jačanje individualnih kapaciteta žena i devojčica u ruralnim oblastima i unapređenje pristupa pravdi i kapacitetima za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije. Imajući u vidu višedimenzionalnost problema nasilja nad ženama, naročito žena koje žive u ruralnim sredinama, jedan od ključnih aspekata je unapređenje saradnje između svih relevantnih aktera koji mogu doprineti poboljšanju položaja žena u ruralnim sredinama ali i razmena iskustava sa drugim sa instsitucijama i organizacijama u u cilju jačanja institucije i kapaciteta Poverenika.

Tokom posete razmenjena su iskustva u funkcionisanju i rešavanju problema kada je reč o  načinu rada na unapređenju ekonomskog polažaja  i  bezbednosti žena na  selu. Sastanci su održani sa državnom sekretarkom za jednakost i migracije Isabel Rodriges, predsednicom Izvršnog sekretarijata Nacionalne komisije za ljudska prava Sandrom Ribeiro, predstavnicima  Кomisije za jednakost u radu i zapošljavanju, Kabineta za planiranje, politike i administraciju Ministarastva poljoprivrede i ishrane i Komisije za građanstvo i rodnu ravnopravnost. Kako neka rešenja funkcionišu u praksi videlo se na sastanku sa kapetanicom u Nacionalnoj gardi koja ima specijalne programe za ruralna područja, kao i u posetama prostoru “Lisabon + Jednakost” posvećenom žrtvama porodičnog i rodnog nasilja gradske opštine Lisabon, portugalskom udruženju za podršku žrtvama APAV i Centru za podršku žrtvama porodičnog nasilja u distriktu Evora.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top