Skup u Boru o diskriminaciji Roma

U okviru projekta koji finansira Kraljevina Holandija „Jednake šanse za bolje mogućnosti – jačanje Roma u borbi protiv diskriminacije” Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je održao skup sa predstavnicima romske zajednice u Boru. Učesnicima tribine su se obratili predstavnici Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Milica Pavićević i Branko Ćirković, kao i Marko Vasiljević predstavnik Regionalnog centra za manjine.
U prvom delu skupa predstavljena je uloga i nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u borbi protiv diskriminacije. Takođe, prisutnima je objašnjen pojam diskriminacije i predstavljeni su najčešći i karakteristični primeri iz prakse u kojima je utvrđena diskriminacija Roma. Nakon ovog izlaganja, predstavnici Poverenika i Regionalnog centra za manjine bili su u prilici da čuju sa kojim slučajevima diskriminacije se romska zajednica u Boru susreće, kao i da odgovore na pitanja koja su se odnosila na neke druge povrede prava.

Print Friendly, PDF & Email
back to top