Скуп у Бору о дискриминацији Рoмa

У оквиру пројекта који финансира Крaљeвина Хoлaндиjа „Jeднaкe шaнсe зa бoљe мoгућнoсти – jaчaњe Рoмa у бoрби прoтив дискриминaциje“ Повереник за заштиту равноправности је одржао скуп са представницима ромске заједнице у Бору. Учесницима трибине су се обратили представници Стручне службе Повереника за заштиту равноправности Милица Павићевић и Бранко Ћирковић, као и Марко Васиљевић представник Регионалног центра за мањине.
У првом делу скупа представљена је улога и надлежности Повереника за заштиту равноправности у борби против дискриминације. Такође, присутнима је објашњен појам дискриминације и представљени су најчешћи и карактеристични примери из праксе у којима је утврђена дискриминација Рома. Након овог излагања, представници Повереника и Регионалног центра за мањине били су у прилици да чују са којим случајевима дискриминације се ромска заједница у Бору сусреће, као и да одговоре на питања која су се односила на неке друге повреде права.

Print Friendly, PDF & Email
back to top