Seminar o zastupanju žena pred nezavisnim institucijama

Na seminaru o zastupanju žena pred nezavisnim institucijama, u Smederevskoj Palanci, predstavljeni su mandat i aktivnosti institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Predstavnice stručne službe Poverenika Marija Zarić i Danijela Stojimenov, govorile su o pravnom statusu institucije, nadležnostima i dosadašnjim rezultatima rada. Polaznicama seminara, aktivistkinjama udruženja žena „Femina”, predstavljene su situacije u kojima se mogu obratiti Povereniku i način na koji to mogu da učine. Posebno je bilo reči o primerima diskriminacije žena i postupanju Poverenika u tim slučajevima.
Nakon seminara i praktičnih vežbi za pisanje pritužbi Povereniku, polaznice seminara indentifikovale su onlajn obrazac za zapošljavanje koji sadrži diskriminatorna pitanja i tim povodom Povereniku podnele pritužbu zbog diskriminacije u sferi rada i zapošljavanja.

Print Friendly, PDF & Email
back to top