Sastanak poverenice sa predstavnicom fondacije Sigrid Rausing Trust

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić razgovarala je sa Bet Fernandez, programskom direktorkom u fondaciji Sigrid Rausing Trust. Ova organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava, kao i pitanjima rodne ravnopravnosti i pravima LGBT osoba, sarađuje i sa predstavnicima civilnog sektora u Srbiji, a posebno interesovanje usmerili su na model medijacije koji se sprovodi u našoj zemlji. Na sastanku je zato bila posvećena posebna pažnja postupku medijacije u slučajevima diskriminacije. U razgovoru je učstvovao i direktor NVO Partneri za demokratske promene Blažo Nedić.

Print Friendly, PDF & Email
back to top