Sastanak poverenice i komesara SE za ljudska prava

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić sastala se sa komesarom Saveta Evrope za ljudska prava Nilsom Muižnieksom sa kojim je razgovarala o zaštiti ravnopravnosti i borbi protiv diskriminacije u Srbiji.

Komesar Muižnieks je tokom razgovora u prostorijma Poverenika za zaštitu ravnopravnosti rekao da je posebno zainteresovan za položaj žena, LGBT osoba i osoba sa invaliditetom u srpskom društvu, kao i to koliko se ove tri osetljive grupe svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom. Takođe, u fokusu komesara Saveta Evrope za ljudska prava je i položaj Roma. On je pohvalio rad Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u prethodnih pet godina i istakao da je od izuzetne važnosti da se obezbedi kontinuitet u radu institucije.

Poverenica Nevena Petrušić je komesaru Muižnieksu predstavila najvažnije podatke iz godišnjeg izveštaja za 2014. godinu koji je je upravo predat Skupštini Srbije, a koji pokazuje da su upravo pomenute osetljive grupe najizloženije diskriminaciji – žene, Romi, osobe sa invaliditetom i LGBT osobe. Ona je navela da Srbija ima dobar antidiskiriminacioni zakonodavni okvir ali da postoji veliki jaz između propisanih zakonskih normi i mera i njihove primene u praksi.

Sastanku u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti prisustvovao je i Nikos Sitaropuolos, zamenik direktora kancelarije komesara Saveta Evrope za ljudska prava kao i pomoćnice poverenice za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker i Ljiljana Lončar.

Print Friendly, PDF & Email
back to top