Sastanak poverenice i Koalicije protiv diskriminacije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa predstavnicama i predstavnicima 10 organizacija civilnog društva, članica Koalicije protiv diskriminacije i Koalicije za pritsup pravdi. U prostorijama Fonda za humanitarno pravo u Beogradu razgovaralo se o zajedničkoj saradnji.

Tokom sastanka, između ostalog je bilo reči o tome da bi osnovni model buduće saradnje mogla biti zajednička javna slušanja u Skupštini Srbije o problemima diskriminisanih grupa u Srbiji. Zajedničkim organizvanjem javnih slušanja skrenula bi se pažnja i ponudila rešenja za prevazilaženje sistemskih problema u vezi sa diskriminacijom. Među temama koje bi bile predmet javnih slušanja su navedeni pravni položaj migranata u Srbiji, pravni položaj osoba sa mentalnim invaliditetom, govor mržnje i diskriminacija u medijima, položaj Roma sa akcentom na diskriminiciju romske dece u pogledu dobijanja ličnih dokumenata, servisi podrške i afirmativne mere za osobe sa invaliditetom. Među novim zakonskim rešenjima koja bi bila razmatrana kroz javna slušanja predloženi su Zakon o prinudnim iseljenjima, Zakon o registrovanm istopolnim partnerstvima, Model zakona o rodnom identitetu, Zakon o slobodi okupljanja, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o civilnim žrtvama rata (izmene Zakona o pravima civilnih invalda rata).

U radu sastanka sa poverenicom su učestvovali predstavnici Centra za unapređivanje pravnih studija, Civil Right Defenders, Praxis, Regionalnog centra za manjine, Labris – organizacije za lezbejska ljudska prava, Gayten LGBT, Udruženja studenata sa hendikepom, Inicijative mladih za ljudska prava, CHRIS – mreže odbora za ljudska prava i Fonda za humanitarno pravo.

Print Friendly, PDF & Email
back to top