Saopštenje – Predlog za ocenu ustavnosti

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Ustavnom sudu Srbije Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti nekoliko odredaba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

 

U Predlogu za ocenu ustavnosti, poverenica Janković, pored ostalog, ukazuje na nejednak položaj polјoprivrednica, jer za ostvarivanje naknade za porodilјsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, moraju da imaju osiguranje 24 meseca a ne 18 meseci kao ostale porodilјe osigurane po drugim osnovama.

Takođe, u predlogu se navodi i da su žene sa višim primanjima neopravdano stavlјene u nejednak položaj u odnosu na žene koje su do otpočinjanja porodilјskog odsustva ostvarivale manja primanja, tako što im se naknada zarade isplaćuje u manjim iznosima od visine primanja na koju su plaćale poreze i doprinose.

 

Pored toga, u predlogu podnetom Ustavnom sudu, ukazano je i na nejednak položaj roditelјa i dece koja su rođena pre i posle stupanja na snagu ovog zakona, a koja i dalјe primaju roditelјski dodatak.

 

Prilikom izrade zakona u fazi davanja mišlјenja, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ukazao na pojedine sporne odredbe, a nakon donošenja zakona, instituciji se obratilo nekoliko stotina žena, takođe ukazujući na ove odredbe.

 

Poverenica Janković zaklјučuje da je predlog upućen Ustavnom sudu na razmatranje, kako bi se ove nepravilnosti otklonile i Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom uskladio sa antidiskrinacionim propisima.

Print Friendly, PDF & Email
back to top