Saopštenje povodom polaska u školu dece migranata i izbeglica

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenjuje da je Srbija pokazala da poštuje međunarodne zakone i neguje vrednosti humanog i tolerantnog društva, ali da postoje pojedinačni slučajevi poput nerazumevanja i predrasuda roditelјa čija deca treba da u Šidu pohađaju školu zajedno sa decom izbeglicama i migrantima.

Deca su jedna od najosetlјivijih društvenih grupa, a naročito kada su u pitanju deca koja su se susrela sa užasima rata i suočili sa razdvajanjem od porodica, među kojima neki i sa gubitkom najbližih. Važnu ulogu u njihovom prilagođavanju i osnaživanju upravo imaju škole kao mesto na kome se deca, između ostalog, uče i vrednostima tolerancije, međusobnog poštovanja i prihvatanja različitosti, ističe poverenica Janković.

Poverenica očekuje da će u ovom slučaju biti stvoreni uslovi za ravnopravno ostvarivanje prava na obrazovanje.

Print Friendly, PDF & Email
back to top