SAOPŠTENjE povodom Nacionalnih saveta

POVERENICA UPUTILA MIŠLjENjE I PREPORUKU MINISTARSTVU ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Povodom događaja u vezi sa konstituisanjem Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti uputila je Ministarsvu za ljudska i manjinska prava mišljenje da je neopravdano napravljena razlika u pogledu
uslova za konstituisanje Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine u odnosu na nacionalne savete drugih nacionalnih manjina, čime je povređeno načelo jednakosti građana u ostvarivanju izbornih prava u postupku izbora nacionalnih saveta
nacionalnih manjina.
Do povrede načela jednakosti došlo je usvajanjem novog Poslovnika konstitutivne sednice Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine od 6. jula 2010. godine, kojim je propisano je za konstituisanje nacionalnog saveta potrebna verifikacija najmanje dve trećine mandata. Ovo pravilo nije sadržano u poslovnicima po kojima su konstituisani nacionalni saveti svih drugih nacionalnih manjina.
Propisivanjem posebnog uslova samo za konstituisanje Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, izvršena je diskriminacija, koju zabranjuje Ustav Republike Srbije, međunarodni zgovori i Zakon o zabrani diskriminacije. Poverenica je ministarstvu za ljudska i manjinska prava uputila preporuku da otkloni dikriminatornu odredbu iz Poslovnika do 20. avgusta 2010. godine i da preduzme neophodne radnje, na način i u rokovima propisanim Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojima će obezbediti da se Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine konstituiše pod istim uslovima pod kojima su konstituisani nacionalni saveti svih drugih nacionalnih manjina.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti izabrana je 5. maja 2010. godine od strane narodne skupštine Republike Srbije.
Pritužbe se mogu slati na adresu:

Narodna skupština Republike Srbije,
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Kralja Milana 14, 11000 Beograd.
Kontakt telefon: 064 11 31 857.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI
dr Nevena Petrušić

 


PDF SAOPŠTENjE povodom Nacionalnih saveta Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top