САОПШТЕЊЕ поводом Националних савета

ПОВЕРЕНИЦА УПУТИЛА МИШЉЕЊЕ И ПРЕПОРУКУ МИНИСТАРСТВУ ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА

Поводом догађаја у вези са конституисањем Националног савета бошњачке националне мањине, Повереница за заштиту равноправности упутила је Министарсву за људска и мањинска права мишљење да је неоправдано направљена разлика у погледу
услова за конституисање Националног савета бошњачке националне мањине у односу на националне савете других националних мањина, чиме је повређено начело једнакости грађана у остваривању изборних права у поступку избора националних савета
националних мањина.
До повреде начела једнакости дошло је усвајањем новог Пословника конститутивне седнице Националног савета бошњачке националне мањине од 6. јула 2010. године, којим је прописано је за конституисање националног савета потребна верификација најмање две трећине мандата. Ово правило није садржано у пословницима по којима су конституисани национални савети свих других националних мањина.
Прописивањем посебног услова само за конституисање Националног савета бошњачке националне мањине, извршена је дискриминација, коју забрањује Устав Републике Србије, међународни зговори и Закон о забрани дискриминације. Повереница је министарству за људска и мањинска права упутила препоруку да отклони дикриминаторну одредбу из Пословника до 20. августа 2010. године и да предузме неопходне радње, на начин и у роковима прописаним Законом о националним саветима националних мањина, којима ће обезбедити да се Национални савет бошњачке националне мањине конституише под истим условима под којима су конституисани национални савети свих других националних мањина.
Повереница за заштиту равноправности изабрана је 5. маја 2010. године од стране народне скупштине Републике Србије.
Притужбе се могу слати на адресу:

Народна скупштина Републике Србије,
Повереница за заштиту равноправности, Краља Милана 14, 11000 Београд.
Контакт телефон: 064 11 31 857.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
др Невена Петрушић

 


PDF САОПШТЕЊЕ поводом Националних савета Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top