Saopštenje povodom Međunarodnog dana Roma

Povodom Međunarodnog dana Roma, 8. aprila, poverenica Brankica Janković čestita svim Romima i Romkinjama u Srbiji njihov praznik i napominje da i pored pozitivnih pomaka u prethodnih nekoliko godina, siromaštvo, otežan pristup zdravstvenoj zaštiti, nezaposlenost i izražena socijalna distanca nažalost i dalje predstavljaju realnost u kojoj živi veliki broj naših romskih sugrađana i sugrađanki.

Ističući da je romska nacionalna manjina jedna od grupa koja je najviše izložena diskriminaciji, poverenica navodi da se više od polovine pritužbi po osnovu nacionalne pripadnosti podnetih Povereniku tokom 2017. godine odnosilo upravo na romsku populaciju. Najveći broj ovih pritužbi odnosio se na postupanje pred organima javne vlasti i u postupku zapošljavanja ili na poslu. Poverenica posebno ističe značaj strateških parnica koje Poverenik vodi pred sudovima širom Srbije za zaštitu prava Roma i Romkinja.

Institucija Poverenika nastavlja aktivnu saradnju sa državnim telima i organizacijama civilnog društva koja se bave zaštitom prava romske nacionalne manjine. Poverenica je učestvovala na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Skupštine Republike Srbije pod nazivom „Pravo na izbor partnera i skretanje pažnje na dečije brakove u romskoj populaciji“, gde je istakla da moramo obezbediti da romska deca imaju detinjstvo, kao i da je za prevazilaženje predrasuda potrebno da živimo zajedno, a ne jedni pored drugih. Tokom obeležavanja Meseca romskog ženskog aktivizma, poverenica Janković je učestvovala u šetnji za prava Romkinja, koja je imala za cilj skretanje pažnje na problem maloletničkih brakova, a u planu je i poseta romskom naselju, gde će sa njegovim stanovnicima razgovarati o konkretnim problemima i načinima za njihovo rešavanje.

Poverenica naglašava da je za poboljšanje položaja romske nacionalne manjine ključna veća inkluzija romske dece u obrazovni sistem, ali i sprečavanje te dece da napuštaju školu. Na taj način bi se razbio krug siromaštva i isključenosti i dugororočno obezbedilo da Romi u Srbiji budu ravnopravni članovi našeg društva, poručuje poverenica.

BJ 1
Print Friendly, PDF & Email
back to top