SAOPŠTENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA DECE

Povodom obeležavanja 1. juna, Međunarodnog dana dece poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, čestitala je deci njihov dan i podsetila da oni nisu samo ukras, već najveći potencijal koji jedno društvo ima. Odnosom prema njima pokazujemo odnos prema svojoj budućnosti.
Međutim, mnogi od njih suočavaju se sa siromaštvom, različitim oblicima nasilja, kao i diskriminacijom i isključivanjem, što se pre svega odnosi na decu sa invaliditetom, decu slabijeg imovnog stanja i decu migranata. U skladu sa tim, politike u oblasti socijalne i porodičnopravne zaštite, treba posebno da budu usmerene na smanjivanje siromaštva, neophodnu podršku i pomoć porodici, sa uspostavljanjem i razvijanjem, postojećih servisa podrške za decu i porodicu.

„Svako dete ima pravo da, bez obzira na porodične, materijalne i druge prilike na koje nije moglo da utiče, ima jednake šanse da pokaže šta zna i ume, misli i oseća, čemu teži, šta ga boli i kako želi da promeni svet. U narednom periodu, u fokusu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti biće upravo diskriminacija dece na osnovu imovinskog stanja. Do sada smo u nekoliko slučajeva reagovali kada su deca doživljavala čak i nasilje zbog svog siromaštva. Nažalost, poslednjih dana i nedelja svedoci smo i dešavanja u kojima su deca bila žrtve i svedoci traumatičnih zbivanja, zbog čega je neophodno da sve institucije u državi ulože dodatni napor kako bi se najmlađima omogućilo da odrastaju u boljim uslovima u porodici, lokalnoj zajednici i društvu“, navela je Brankica Janković i apelovala na medije da sačuvaju dostojanstvo i pravo na privatnost deteta prilikom izveštavanja o zločinima nad decom ili pred njima.

Sprečavanje nasilja nad decom i diskriminacije, obezbeđivanje ravnopravnih uslova za život, zdravstvenu zaštitu, dostupno kvalitetno obrazovanje, dodatnu podršku, igru i druženje, odgovornost su društva u celini, zaključuje poverenica.

Print Friendly, PDF & Email
back to top