Saopštenje poverenice povodom Međunarodnog dana mladih

Povodom 12. avgusta, Međunarodnog dana mladih poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković skreće pažnju da je od izuzetne važnosti i značaja za razvoj celog društva da se poboljša i unapredi položaj mladih u našoj zemlji.

„U Srbiji su, na žalost, društvene oklonosti već decenijama nepovoljne za mlade, a nezaposlenost je jedan od najvećih problema sa kojima se mladi suočavaju. Zato je neophodno stvoriti uslove i okruženje u kojima će se mladi osećati sigurno, bezbedno i ravnopravno, sa svešću i znanjem da ovde mogu da ostvare svoje potencijale i izraze svoju kreativnost, da osete da imaju moć da nešto urade i promene”, rekla je poverenica Janković.

Ona ukazuje da se visok procenat nezaposlenosti kod mladih mora pod hitno smanjiti i da je u tom smislu neophodno uskladiti potrebe tržišta rada i obrazovonog sistema. Ističe da se mladima mora obezbediti veće učešće u javnom životu i u procesu donošenja odluka, naročito onih koje ih se direktno tiču, počevši još od osnovne škole.

„Problem mladih u Srbiji je taj što oni ne osećaju da imaju ikakvu moć da utiču na spostveni život ili mogućnost da odlučuju o pitanjima koja su za njih važna. Mladi mi često u razgovoru kažu da društvena, politička i ekonomska zajednica u Srbiji uopšte ne oseća i ne razume njihove potrebe, da našu zajednicu ne osećaju kao svoju, pa su zato i spremni da je tako lako napuste. Mladi se ovde osećaju kao da u stvari nigde ne pripadaju i to se mora što pre promeniti”, napominje poverenica.

U istraživanjama o odlasku mladih iz Srbije, često se pojavlju podaci koji pokazuju da nisu samo ekonomski razlozi ključni u odluci da se ode iz zemlje, već i to što ne postoji odnos društva u kojem žive prema njima i njihovim potrebama, navodi poverenica Jankvić. Zato je važno stvoriti ambijent u kojima će mladi prepoznati priliku da nešto konrketno zaista mogu da urade.

„Mora se razvijati kultura participacije mladih od najranijeg uzrasta, stvoriti ambijent da mladi od ranog doba učestvuju u donošenju odluka koje su za njih bitne, da im se još u osnovnoj školi priži prilika da se izraze, da nešto urade, promene i unaprede. Posebno je potrebno da se obrati pažnja na slučajeve u kojima su mladi diskriminisani, često nesvesno a nekada i zlonamerno, uz naročito razvijanje kulture dijaloga, tolerancije i poštovanja ljudskih prava od malih nogu”, zaključila je poverenica Brankica Janković.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sa velikom pažnjom prati implementaciju Nacionalne strategije za mlade za period 2015 – 2017. godine i podžava odluku Vlade Srbije da usvoji Akcioni plan za njeno sprovođenje. Aktivnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti poput „Panela mladih – isterivači diskriminacije” kontinuirano će doprinositi povećanju aktivnog učešće mladih u društvenom životu u Srbiji u borbi za zaštitu ravnopravnosti i smanjenju diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top