Саопштење поверенице поводом Међународног дана младих

 

Поводом 12. августа, Mеђународног дана младих повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић скреће пажњу да је од изузетне важности и значаја за развој целог друштва да се побољша и унапреди положај младих у нашој земљи.

„У Србији су, на жалост, друштвене оклоности већ деценијама неповољне за младе, а незапосленост је један од највећих проблема са којима се млади суочавају. Зато је неопходно створити услове и окружење у којима ће се млади осећати сигурно, безбедно и равноправно, са свешћу и знањем да овде могу да остваре своје потенцијале и изразе своју креативност, да осете да имају моћ да нешто ураде и промене“, рекла је повереница Јанковић.

Она указује да се висок проценат незапослености код младих мора под хитно смањити и да је у том смислу неопходно ускладити потребе тржишта рада и образовоног система. Истиче да се младима мора обезбедити веће учешће у јавном животу и у процесу доношења одлука, нарочито оних које их се директно тичу, почевши још од основне школе.

„Проблем младих у Србији је тај што они не осећају да имају икакву моћ да утичу на споствени живот или могућност да одлучују о питањима која су за њих важна. Млади ми често у разговору кажу да друштвена, политичка и економска заједница у Србији уопште не осећа и не разуме њихове потребе, да нашу заједницу не осећају као своју, па су зато и спремни да је тако лако напусте. Млади се овде осећају као да у ствари нигде не припадају и то се мора што пре променити“, напомиње повереница.

У истраживањама о одласку младих из Србије, често се појављу подаци који показују да нису само економски разлози кључни у одлуци да се оде из земље, већ и то што не постоји однос друштва у којем живе према њима и њиховим потребама, наводи повереница Јанквић. Зато је важно створити амбијент у којима ће млади препознати прилику да нешто конркетно заиста могу да ураде.

„Мора се развијати култура партиципације младих од најранијег узраста, створити амбијент да млади од раног доба учествују у доношењу одлука које су за њих битне, да им се још у основној школи прижи прилика да се изразе, да нешто ураде, промене и унапреде. Посебно је потребно да се обрати пажња на случајеве у којима су млади дискриминисани, често несвесно а некада и злонамерно, уз нарочито развијање културе дијалога, толеранције и поштовања људских права од малих ногу“, закључила је повереница Бранкица Јанковић.

Повереник за заштиту равноправности са великом пажњом прати имплементацију Националне стратегије за младе за период 2015 – 2017. године и поджава одлуку Владе Србије да усвоји Акциони план за њено спровођење. Активности Повереника за заштиту равноправности попут „Панела младих – истеривачи дискриминације“ континуирано ће доприносити повећању активног учешће младих у друштвеном животу у Србији у борби за заштиту равноправности и смањењу дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top