SAOPŠTENjE – Osuda napada i preporuke za izradu Nacionalne strategije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić najoštrije osuđuje napad na devojku koja je nosila majicu sa simbolima LGBT populacije i traži od nadležnih adekvatnu kaznu za napadača.

Poverenica istovremeno saopštava da je Vladi Srbije i premijeru Mirku Cvetkoviću uputila preporuke za usvajanje Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije, kojom bi se utvrdile sveobuhvatne i koordinisane mere, jer uprkos zakonskim normama i izvesnim pozitivnim pomacima na planu sprečavanja diskriminacije, ova negativna pojava još uvek je veoma raširena.
Između ostalog, istraživanja pokazuju da građani Srbije imaju mnoge predrasude i visok stepen netolerancije kada je u pitanju seksualna orijentacija, nacionalne manjine, osobe sa invaliditetom, žene. Zabrinjavajuće je da aktivisti i aktivistkinje udruženja koja pružaju pomoć i podršku žrtvama, često nailaze na otpore, napade, omalovažavanja i šikaniranja, koja se nedovoljno efikasno procesuiraju.
Zbog svega ovoga, poverenica smatra da bi Nacionalna strategija bila podrška antdiskriminacionim merama, a njeno sprovođenje doprinelo bi otklanjanju uzroka i jačanju svesti javnosti o društvenoj opasnosti diskriminacije, zatim o individualnoj koristi koju svako ostvaruje poštovanjem prava drugih i drugačijih, kao i unapređenju tolerancije i prihvatanju i uvažavanju različitosti.
Pored toga, sprovođenje Strategije unapredilo bi rad pravosudnih i drugih organa javne vlasti i učinilo delotvornijim sve mehanizme za pružanje pravne zaštite od diskriminacije.

napomena: preporuke za Nacionalnu strategiju za borbu protiv diskriminacije zvanično su upućene 6. oktobra 2011. godine, a integralni tekst može se naći na sajtu www.ravnopravnost.gov.rs

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon SAOPŠTENjE – Osuda napada i preporuke za izradu Nacionalne strategije
Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top