Rodna ravnopravnost i mere za unapređenje položaja žena u društvu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na seminaru “Preduzetnički kapaciteti i ekonomski položaj žena” u Vršcu i održala predavanje

Poverenica je, obraćajući se učesnicima i učesnicama seminara, govorila o rodnoj ravnopravnosti i merama za unapređenje položaja žena u društvu.

Predavanja su održana u okviru Škole za razvoj regionalnih politika – javne politike za jednake šanse” koju organizuje Fridrih Ebert fondacija.

Brankica J
Print Friendly, PDF & Email
back to top