Poverenica na skupu o unapređenju kvaliteta života starijih

Poštovanje lјudskih prava starijih građana i građanki znači njihovo istinsko uklјučivanje u zajednicu na svim nivoima i u svim oblastima, a država mora da im pruža kontinuiranu podršku i, kada je potrebno, i pomoć u ostvarivanju prava i korišćenju usluga, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na seminaru u Kanjiži koji je organizovan na temu unapređenja kvaliteta života starih lica.

Poverenica je ukazala da su starije osobe izložene povećanom riziku od diskriminacije, da se suočavaju sa siromaštvom i isklјučenošću, ali i da nisu retki slučajevi zanemarivanja i zlostavlјanja, te da je u seoskim sredinama dodatno otežan pristup zdravstvenim, socijalnim i drugim uslugama. Ovim okolnostima treba posvetiti posebnu pažnju, naglasila je poverenica Janković.

Prvu stručno-naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem na temu „Unapređenje kvaliteta života starih lica – dnevne usluge u zajednici“ organizovalo je Udruženje poslodavaca ustanova socijalne zaštite starih i odraslih lica Vojvodine uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.

Print Friendly, PDF & Email
back to top