Regionalni trening za monitoring ljudskih prava osoba sa invaliditetom

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić prisustvovala je početku rada istočnoevroskog regionalnog treninga za izgradnju kapaciteta civilnog društva za monitoring ljudskih prava osoba sa invaliditetom, 27. aprila u Kanjiži. Trening je organizovao Centar za orijentaću društva – COD i Republičko udruženje za pomoć osobama sa autizmom, a u sklopu globalnog kooperativnog projekta „Međunarodna promocija prava osoba sa invaliditetom“. Poverenica je tom prilikom podržala ovaj ambiciozni poduhvat koji će, prema njenoj oceni, omogućiti da se respektabilan broj ljudi osposobi i dodatno motiviše da prema jedinstvenoj metodologiji analizia sumira podatke o ostvarivanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Istovremeno, Nevena Petrušić je, osvrnuvši se na relativno mali broj pritužbi koje se odnose na diskriminaciju osoba sa invaliditetom, osnažila organizacije i pojedince koje se bave njihovom zaštitom, da iskoriste potencijale institucije Poverenika. Svečanom otvaranju treninga, pored ostalih su prisustvovali izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović,savetnica za ljudska prava UNHCR- a Marija Rauš, kodirektorka međunarodne organizacije za promociju osoba sa invaliditetom D.R.P.I. Marcia Rioux, i Zoltan Mihok, izvršni direktor Centra za orijentaciju društva.

Print Friendly, PDF & Email
back to top