REDOVAN GODIŠNjI IZVEŠTAJ ZA 2020. PRED ODBOROM ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković predstavila je članovima Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Redovan godišnji izveštaj o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2020. godinu, na sednici u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sumirajući rad, poverenica je istakla da je 2020. godina obeležena pandemijom koja je nedvosmisleno pokazala potrebu uspostavljanja ravnoteže između zaštite zdravlja stanovništva i poštovanja ljudskih prava, te da smo na velike izazove, sa kojima smo se suočili i pojedinačno i kao društvo, uspeli da odgovorimo. Janković je detaljno upoznala poslanike sa preporukama za suzbijanje diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti.

Odbor je usvojio zaključke u skladu sa navedenim preporukama Poverenika i uputio ih  Narodnoj skupštini.

Print Friendly, PDF & Email
back to top