Rang lista prijavljenih organizacija civilnog društva na javni konkurs za izbor implementacionog partnera

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti objavljuje Rang listu prijavljenih organizacija civilnog društva na konkurs za izbor implementacionog partnera u realizaciji projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost” Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji kofinansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Na jučerašnjem sastanku, na osnovu pravila i kriterijuma utvrđenih Smernicama za podnosioce prijava na konkurs za izbor implementacionog partnera u realizaciji ovog projekta, Konkursna komisija je odlučila da partner u realizaciji projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost” bude Savez udruženja „Kuća ljudskih prava i demokratije”.

 

Rang lista pristiglih prijava na konkurs za izbor implementacionog partnera za projekat “Neka pravnopravnost postane stvarnost”

Redni broj

Broj predmeta

Naziv organizacije civinog društva podnosioca prijave

Opština

Broj poena (od maksimalnih 70 poena)

1.

111-00-00058/2013-04

Savez udruženja Kuća ljudskih prava i demokratije

Beograd

69

2.

111-00-00053/2013-04

Nevladina organizacija Praxis (nosilac) u partnerstvu sa Inicijativom mladih za ljudska prava

Beograd

60

3.

111-00-00063/2013-04

Centar za razvoj civilnog društva

Zrenjanin

49

4.

401-00-20/2013-04

Centar za istraživanje u politici Argument

Prijepolje

Nisu ispunjeni formalni uslovi konkursa

5.

111-00-00065/2013-04

Romski humanitarni centar

Bujanovac

Nisu ispunjeni formalni uslovi konkursa

6.

111-00-00057/2013-04

Udruženje građana Althea

Beograd

Nisu ispunjeni formalni uslovi konkursa

7.

111-00-00054/2013-04

Udruženje građana Centar modernih veština

Beograd

Nisu ispunjeni formalni uslovi konkursa

Print Friendly, PDF & Email
back to top