Međunarodni dan mladih

Поводом Mеђународног дана младих, повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић упозорава да се млади у Србиjи суочаваjу са многоброjним проблемима, међу коjима jе наjвећи незапосленост.
Млади су неретко изложени дискриминациjи, али посебно забрињава чињеница што су често баш млади носиоци стереотипа, предрасуда и дискриминаторских ставова.
Најугроженији су млади из мањинских заједница, посебно Роми и Ромкиње коjе су дискриминисане и у своjоj, али и у широj друштвеноj заjедници, а жртве дискриминациjе су и млади сa инвалидитетом и припадници сексуалних мањина.
Обележавање Mеђународног дана младих прилика је и да се укаже на проблеме коjи треба да брину читаву заjедницу – а то је чињеница да млади релативизују појаву дискриминације, и много више младих, него што је то случај са одраслима, каже да би допустило ускраћивање права појединцима због одређених личних основа. Истраживања коjа су последњих година спроведена показуjу да се 70 одсто средњошколаца не би дружило с Aлбанцима, Бошњацима, геjевима и лезбеjкама.
Наше образовне институције и образовни програм не омогућавају да млади буду ослобођени предрасуда, да науче да буду толерантни и уважавају право свакога да буде различит, зато је пред образовним институцијама, медијима, невладиним организацијама велики задатак сузбијања стереотипа и предрасуда, као и креирање образовног система који би развијао све вештине за живот у демократској заједници, што подразумева разумевање људских права и развијање толеранције код младих.
Повереник за заштиту равноправности препоручио је Министарству просвете пре скоро две године да ревидира наставни материјал како би се из наставних садржаја изоставили ставови који код ученика распирују дискриминаторске ставове. Препоручено је и да ресорно министарство што пре испуни законску дужност и донесе посебан акт, правилник који ће омогућити да се у школском систему адекватно реагује на случајеве дискриминације, али такав акт још увек није донет.

Print Friendly, PDF & Email
back to top