Pritužba Š. i Z. S. protiv M. J. zbog diskriminacije u ostvarivanju prava na mirno uživanje imovine na osnovu nacionalne pripadnosti

del. br. 944/2011 datum: 15. 8. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe Š. i Z. S. iz B., Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

U postupku koji je sproveden po pritužbi Š. i Z. S. iz B. protiv M. J. iz B. nije utvrđeno da je ponašanje M. J. prema Š. i Z. S. iz B. zasnovano na ličnom svojstvu – nacionalnoj pripadnosti podnosilaca pritužbe, pa se ne može kvalifikovati kao diskriminatorno.

O b r a z l o ž e nj e

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je primila 22. februara 2011. godine pritužbu a 11. marta 2011. dopunu pritužbe Š. i Z. S., u kojima navode da ih komšija M. J. iz B. diskriminiše na osnovu ličnog svojstva – nacionalne pripadnosti. U pritužbi se navodi da je M. J. više puta izjavio, pred komšijom V. J. „…isteraću ovu Šiptarčinu iz dvorišta”, misleći pritom na Š. S. Podnosioci pritužbe navode da ih M. J., više godina unazad, proganja tako što podnosi žalbe na rešenja nadležnih organa kojima oni ostvaruju prava u vezi svog stana (npr. na rešenja katastra nepokretnosti, građevinske inspekcije, Zavoda za zaštitu spomenika) ili podnosi tužbe sudu, čime vrši psihički pritisak i izlaže ih troškovima. Navode da je izjavio da želi da ih istera iz stana jer stan ne pripada njima, već komšijama kojima je oduzet nacionalizacijom, da je povukao žutu liniju i znak pitanja ispred njihovog stana, da ih često posmatra kroz prozor, kao i da im je legitimisao goste. Uz pritužbu, dostavili su i fotografije zajedničkog dvorišta.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je sprovela postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je u toku postupaka pribavljeno izjašnjenje M. J., u kojem se navodi sledeće:

– da su netačne i zlonamerne sve tvrdnje navedene u pritužbi,
– da nije nikada izjavio „da će isterati Šiptarčine iz dvorišta”,
– da predlaže da se sasluša V. J., kojeg podnosioci pritužbe navode kao svedoka njegove diskriminatorske izjave, kao i A. Š., kojeg je navodno legitimisao,
– da žutu liniju u dvorištu nije nacrtao on da bi ograničio kretanje Š. S, već komšija N. kako bi obeležio deo dvorišta u kojem deca mogu da se igraju bez opasnosti da će na njih pasti crep i malter koji otpadaju sa zgrade;
– da nije tačna tvrdnja da ih posmatra sa prozora,
– da su sve nesuglasice započele od kada je V. J., inače advokatu Š. i Z. S., bilo potrebno da uknjiži objekat br. 3 kako bi sa S. mogao da osnuje Savet zgrade i da, bez saglasnosti drugih korisnika, zajednički podrum koristi kao prostor za svoju kafanu,
– da je V. J. pokrenuo niz upravnih sporova, parnica i krivičnih prijava protiv M. J. vezano za zajednički stambeni prostor i stan M. J. (u vezi korišćenja hodnika i tavana, popravku krova, kupatila u J. stanu).

Uz izjašnjenje, priložen je i dopis gradonačelniku grada Beograda od 14. septembra 2009. godine o navodnim nepravilnostima u radu opštinskih organa u oblasti građevinskih poslova i urbanizma.

U cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, a imajući u vidu da su i podnosioci pritužbe i M. J. predložili V. J. iz B. kao svedoka navedenih događaja, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je 31. marta 2011. godine pozvala V. J. da se, u roku od 15 dana od prijema dopisa, izjasni o okolnostima:

– da li je nekada čuo da je M. J. vređao Z. i Š. S. na nacionalnoj osnovi, i
– ukoliko jeste, da navede kada i gde se to dogodilo, kao i šta je tom prilikom izgovoreno.

V. J. nije poslao svoje izjašnjenje u predviđenom roku, iako mu je dopis uredno dostavljen.

Iz svih navoda i dokaza, kako iz pritužbe, tako i iz izjašnjenja može se zaključiti da postoje problemi u odnosima između Š. i Z. S. i M. J. narušeni su dobrosusedski odnosi, a konfliktna situacija je eskalirala i dovela do podnošenja tužbi.

Međutim, u pritužbi i tokom postupka nisu ponuđeni dokazi koji bi potvrdili ili opovrgli navode da je ponašanje M. J. iz B. prema podnosiocima pritužbe uzrokovano njihovim ličnim svojstvom – nacionalnom pripadnošću.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije dala je mišljenje da nije utvrđeno da je ponašanje M. J. prema Š. i Z. S. uzrokovano bilo kojim njihovim ličnim svojstvom, te se ne može kvalifikovati kao diskriminatorno.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 

 


microsoft-word-icon Pritužba Š. i Z. S. protiv M. J. zbog diskriminacije u ostvarivanju prava na mirno uživanje imovine na osnovu nacionalne pripadnosti Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top