Pritužba R. J. protiv Ivana Nikolova iz Bosilegrada, autora teksta kojim je izvršena diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti i predaka

del. br. 640/2011 datum: 27. 5. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009) povodom pritužbe R. J. iz B., Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

U tekstu Ivana Nikolova „O državi gazda Radiše” objavljenom u listu „Bjuletin”, br. 64-65 od oktobra 2010. godine, izražene su ideje i stavovi kojima je povređeno dostojanstvo R. J. iz B. na osnovu ličnih svojstava – nacionalne pripadnosti i porekla (preci), čime je stvoreno neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje koje predstavlja akt diskriminacije – uznemiravanje i ponižavajuće postupanje, zabranjeno članom 12. Zakona o zabrani diskriminacije.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, daje Ivanu Nikolovu

 

PREPORUKU

 

1. Ivan Nikolov će uputiti javno izvinjenje R. J. iz B. povodom navoda iznetih u tekstu „O državi gazda Radiše”, objavljenom u listu „Bjuletin” br. 64-65 od oktobra 2010. godine. Javno izvinjenje objaviće u listu „Bjuletin” u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom, odnosno u prvom narednom izdanju lista računajući od dana prijema mišljenja sa preporukom.

2. Ivan Nikolov će se ubuduće suzdržavati od izražavanja stavova i ideja koje predstavljaju povredu dostojanstva R. J., ali i drugih osoba, na osnovu nacionalne pripadnosti ili bilo kog drugog ličnog svojstva, kao i od objavljivanja tekstova kojima se stvara neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje.

3. Ivan Nikolov će obavestiti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom o preduzetim radnjama.

O b r a z l o ž e nj e

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti se pritužbom protiv Ivana Nikolova obratio R. J. iz B., povodom teksta „O državi gazda Radiše” objavljenog u listu „Bjuletin” br. 64-65 od oktobra 2010. godine, koji izdaje Kulturno informacioni centar „Bosilegrad”. Podnosilac pritužbe navodi da živi u B., opštini čije je stanovništvo 99,05% bugarske nacionalnosti, kao i da je penzionisani radnik Ministarstva unutrašnjih poslova i da je svakodnevno izložen pritiscima i pretnjama onih koji propagiraju vraćanje opštine B. matici Bugarskoj. Uz pritužbu je priložio kopiju osme i devete strane lista „Bjuletin” od oktobra 2010. godine, na kojima je objavljena predstavka podnosioca pritužbe upućena ministru prosvete Žarku Obradoviću 17. maja 2010. godine i tekst pod naslovom „O državi gazda Radiše”.

Podnosilac pritužbe navodi da je jasno da se ceo tekst „O državi gazda Radiše” odnosi na njega, da je „srpsko čenge” – koje se više puta u tekstu pominje – u stvari on. Ovu tvrdnju potkrepljuje činjenicom da je na osmoj strani u celosti objavljena njegova predstavka ministru prosvete u kojoj su navedeni njegovi podaci, dok je sporni tekst „O državi gazda Radiše” objavljen na devetoj strani. Autor teksta je Ivan Nikolov, rukovodilac KIC „Bosilegrad”, koji je, kako navodi podnosilac pritužbe, jedan od najupornijih u slanju poruka da treba da napusti „Zapadnu krajinu” i da ode u svoju državu ako ne želi da ga VMRO aktivisti na ovo primoraju. Nadalje navodi da su u tekstu izražene ideje i stavovi koji vređaju njegovo ljudsko dostojanstvo, kao i da mu takvi javno objavljeni stavovi izazivaju strah i stvaraju ponižavajuće i uvredljivo okruženje. Podnosilac pritužbe smatra da su osnovi za ovakvo postupanje njegova lična svojstva – nacionalna pripadnost i činjenica da je bio dugogodišnji radnik Ministarstva unutrašnjih poslova. On, takođe, navodi da je njegova majka bila bugarske nacionalnosti, kao i da je njegov otac bio žandarm koji se u B. doselio iz okoline U..

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je sprovela postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije.

Ivan Nikolov, rukovodiocu KIC „Bosilegrad” je upućen zahtev 7. aprila 2011. godine da se u roku od 15 dana izjasni o osnovanosti pritužbe. Kako se Ivan Nikolov nije izjasnio u ostavljenom roku, a zahtev je primio 11. aprila 2011. godine, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti bili su dostupni samo navodi iz pritužbe i priloženi dokazi, kao i opšte poznate činjenice.

Nakon uvida u podnete dokaze, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je utvrdila da je očigledno da se sporni članak odnosi na podnosioca pritužbe, imajući u vidu da je činjenicu da se u tekstu „O državi gazda Radiše” autor poziva na „tajnu informaciju ministru od 17. maja 2010. godine”, dok je na prethodnoj strani objavljena upravo predstavka ministru prosvete koju je R. J. uputio 17. maja 2010. godine.

U tekstu se, između ostalog, navodi i sledeće: „Prednja tajna informacija od 17. maja 2010. godine je klasičan primer za psihološki profil srpskog čengea, nastao u mošnicama srpskog žandarma, koji je došao u B. početkom prošlog veka i dresiran da okreće kamšik nad nezaštićenim Bugarima, koji jelte žele da se „oslobode” i da se vrate „majci Bugarskoj”. Kao pravi potomak žandarma, kao poverljiv i uticajan komunist, on po navici i danas, u znaku svog bitisanja i u eri slobode i demokratije, oseća se pozvan da piše gnusne i tajne informacije. Analiza pisma – tajne informacije upućene ministru govori da ovo čenge ostaje verno principu da laže tamo gde se to traži, da bi istakao svoj gnusni patriotizam koji je zavio u crno Srbiju. To čenge nije mnogo inteligentno i zato koristi staru srpsku lekciju ostavljenu od njegovog oca: „sine, ako dođe do rata, i ti ne znaš na koju stranu da odeš, pucaj na Bugare i nećeš pogrešiti. Kao dostojan sin srpskog žandarma došao ovde sa čizmama i sabljom Kralja Aleksandra Karađorđevića, da uvede red u okupiranim bugarskim teritorijama.”

Odredbom člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da je zabranjeno uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara strah ili neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje.

U tekstu „O državi gazda Radiše” objavljenom u listu „Bjuletin” br. 64-65 od oktobra 2010. godine, Ivan Nikolov je izneo ideje i stavove koje su povredile dostojanstvo R. J. na osnovu njegove nacionalne pripadnosti i porekla, a kojima je izazvao strah i stvorio ponižavajuće i uvredljivo okruženje za R. J., čime je prekršena zabrana uznemiravanja i ponižavajućeg postupanja iz člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije.

Izvesno je da je povod za objavljivanje teksta „O državi gazda Radiše” Ivana Nikolova podnošenje i sama sadržina predstavke R. J. ministru prosvete. Poverenica je, međutim, mišljenja da se ničim ne može opravdati iznošenje ideja i stavova kojima se vrši diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti, zabranjena Ustavom Republike Srbije i Zakonom o zabrani diskriminacije. Pravo podnošenja pritužbi i predstavki organima javne vlasti jeste pravo koje pripada svim građanima i građankama Srbije i predstavlja legalan način izražavanja mišljenja i stavova, dok s druge strane, izražavanje ideja i stavova koji su uvredljivi i ponižavajući, nije legalan način izražavanja neslaganja sa nečijim postupcima.

Sadržina preporuke motivisana je potrebom da se na najbolji način otklone posledice diskriminatornog akta i predupredi dalje diskriminatorno ponašanje, imajući u vidu zakonom definisan opšti cilj preporuka.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, dala je mišljenje i preporučila Ivanu Nikolovu preduzimanje odgovarajućih radnji u cilju otklanjanja posledica diskriminatornog postupanja.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 

 


microsoft-word-icon Pritužba R. J. protiv Ivana Nikolova iz Bosilegrada, autora teksta kojim je izvršena diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti i predaka Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top