Pritužba R. D. protiv N. T. zbog diskriminacije po više osnova

del. br. 07-00-62/2013-01 datum: 19.5.2013.

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela R. D. iz S. protiv N. T, predsednika opštine S, zbog uznemiravanja i ponižavajućeg postupanja prilikom dodele Cvetosavske nagrade 26. januara 2013. godine u hotelu S. u S.

1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratila R. D. iz S, koju je izjavila protiv N. T, predsednika opštine S.

1.2. U pritužbi je navedeno:

– da je prilikom dodele Svetosavske nagrade, 26. januara 2013. godine doživela uznemiravanje i ponižavajuće postupanje od predsednika opštine N. T;
– da je u trenutku kada je prozvana da primi nagradu prišla N. T, koji je počeo da viče na nju, govoreći joj „ Vaspitaj dete”, „Marš”, „Gubi se”, „Beži iz S.”;
– da je uvređena i šokirana ovakvim postupanjem napustila hotel, da nije uzela nagradu, a da je slučaj prijavila policiji;
– da su joj kolege koje su bile prisutne rekle da je N. T. i nakon njenog odlaska vređao nju i članove njene porodice, dete i supruga;
– da smatra da je razlog za takvo postupanje N. T. njeno hrvatsko poreklo, političko ubeđenje, kao i bračni i porodični status jer je supruga šefa odborničke grupe DS, koja je opoziciona stranka stranci predsednika opštine.

1.3. U dopuni pritužbe od 26. februara 2013. godine navela je imena i adrese svedoka koji su prisustvovali događaju.

1.4. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije , pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje N. T, predsednika opštine S.

1.5. U izjašnjenju N. T, predsednika opštine S, navedeno je:

– da je 20. januara 2010. godine formirana Komisija za dodelu novčanih nagrada učenicima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na takmičenjima u protekloj godini, povodom dana Svetog Save;
– da je komisija 24. januara 2013. godine donela Odluku o visini Svetosavske nagrade i Odluku o dodeljivanju novčane nagrade učenicima i nastavnicima za postignute rezultate na takmičenjima u školskoj 2011/2012. godini;
– da je u Odluci o dodeljivanju novčane nagrade učenicima i nastavnicima za postignute rezultate na takmičenjima u školskoj 2011/2012. godini, br. 17-2/13-01 od 24. januara 2013. godine, navedeno da je nagrađen učenik D. D, za osvojeno treće mesto na okružnom takmičenju iz istorije, kao i da u istoj odluci stoji da je nagrađena i nastavnica, R. D;
– da je uručivanje nagrade izvršio 26. januara 2013. godine na Svetosavskom balu u hotelu S. u S, u prisustvu oko 300 zvanica i sredstava javnog informisanja, kao i da se prilikom uručivanja sa svakim nagrađenim pozdravio i poljubio;
– da je učenik D. D. prišao da primi nagradu i da je prema njemu postupio isto kao i prema ostalim nagrađenim, ali da mu je tom prilikom D. D. uputio nedolične reči: „beži bre”, da nije znao zašto je D. D. tako postupio, kao i da je nastavio da uručuje nagrade;
– da ga je u međuvremenu direktor Gimnazije „S. M.” u S, Lj. S, obavestio da je učenik koji nije hteo da se pozdravi prilikom prijema nagrade dete prosvetnih radnika, i da mu je i majka nagrađena;
– da je voditelj programa najavio R. D. da primi nagradu, koju je uručio i koju je uzela u ruke, ali da joj je tada rekao da treba da vaspitava kako tuđu decu tako i svoju, kao i da nagrada nije lično njegova nego opštine Surdulica;
– da mu je tada R. D. vratila nagradu, gurajući mu u ruke na silu, da je nagradu uzeo i vratio nadležnoj službi, kako bi novac bio vraćen u budžet, o čemu postoji i dokaz, a da je R. D. napustila Svetosavski bal;
– da ne zna odakle je R. D, niti ga to interesuje, kao i da nije pominjao Hrvatsku niti bilo koju drugu državu, niti iseljenje iz S, jer za to ne postoji razlog, a ponajmanje ne na Svetosavskom balu;
– da je netačan podatak koji je R. D. navela u pritužbi da joj je suprug šef odborničke grupe Demokratske stranke, već da je njen suprug odbornik DS-a, kao i da mu je nejasno zašto je u pritužbi R. D. navela da je osnov diskriminacije to što je njen suprug šef odborničke grupe DS-a;
– da je po završetku uručivanja nagrade sve prisutne na Svetosavskom balu obavestio o incidentu koji su napravili nastavnica R. D. i njen sin, i pri tom im se obratio rečima: „Smatram da prosvetni radnici, i ja kao predsednik opštine, ne zaslužujemo da nam se dešavaju stvari koje su se upravo desile na ovom skupu, a to je da sin R. D. nije hteo da se pozdravi sa mnom kada sam mu uručio nagradu, a zatim je i R. D. uzela nagradu i na silu mi vratila zato što sam joj rekao da treba da vaspitava decu i da nagrade nisu lično moje već opštinske, kao i da ne treba da se meša politika i prosveta.”;
– da iz dokaza koje je dostavio proizlazi da je trebalo da on podnese pritužbu zbog kršenja čl. 12. Zakona o zabrani diskriminacije, jer su podnositeljka pritužbe i njen sin njega uznemirili i ponizili i povredili njegovo dostojanstvo kao čoveka;
– da R. D. uz pritužbu nije podnela ni jedan dokaz, koji je bila dužna da dostavi prema članu 35. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije

1.6. Uz izjašnjenje su dostavljeni sledeći dokazi 1) Odluka o iznosu Svetosavske nagrade, br. 17-2/13-01 od 24. januara 2013. godine, 2) Odluka o dodeljivanju novčane nagrade učenicima i nastavnicima za postignute rezultate na takmičenjima u školskoj 2011/2012 godini, 3) obaveštenje opštinske uprave S, br. 17-4/13-01 od 20. februara 2013. godine upućeno predsedniku opštine S, 4) spisak lica koja su primila Svetosavsku nagradu 26. januara 2013. godine, 5) izjave V. S, Lj S. i S. T. od 21. februara 2013. godine, 6) rešenje br. 17-1/010-01 od 20. januara 2010. godine o formiranju Komisije za dodelu novčanih nagrada učenicima i studentima, 7) rešenje o potvrđivanju mandata Skupštine opštine S. od 6. juna 2912. godine, 8) odluka o izmeni Poslovnika o radu skupštine opštine S, 9) spisak učenika koji su osvojili zapažene rezultate na takmičenjima i nastavnika koji su ih pripremali OŠ „J. J. Z.” iz S. u školskoj 2011/2012. godini i 10) video snimak (CD) sa Svetosavskog bala.

1.7. Kako je podnositeljka pritužbe u dopuni od 26. februara 2013. godine navela imena i adrese svedoka koji su prisustvovali Svetosavskom balu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je, u skladu sa čl. 37. st. 1. Zakona o zabrani diskriminacije, uputila zahteve svedocima V. S. i G. N. iz S, kako bi se izjasnili o činjenicama koje su relevantne u ovom predmetu. V. S. i G. N. su zahtevi uredno dostavljeni, što je utvrđeno uvidom u povratnice u spisima predmeta, međutim u ostavljenom roku, kao i do okončanja ovog postupka, njihovi iskazi nisu dostavljeni.

1.8. Uz izjašnjenje je N. T, između ostalog, dostavio i pisane izjave lica koji su prisustvovali Svetosavskom balu i to: V. S, voditeljke programa, Lj. S, direktora Gimnazije „ S. M.” u S. i predsednika Komisije za dodelu novčanih nagrada učenicima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na takmičenjima u školskoj 2011/2012. godini povodom dana Svetog Save i J. T, zaposlene u Opštinskoj upravi u S.

1.9. U iskazu V. S, navedeno je:

– da je 26. januara 2013. godine prisustvovala Svetosavskom balu, kao voditeljka programa i da se nalazila u neposrednoj blizini predsednika opštine koji je dodeljivao nagrade;
– da je videla kako je R. D. uzela nagradu od predsednika opštine i nakon što je N. T. rekao da treba da vaspitava kako tuđu tako i svoju decu, i da nagrada nije njegova već opštinska, vratila predsedniku nagradu i napustila Svetosavski bal.

1.10. U iskazu Lj. S, navedeno je:

– da je 26. januara 2013. godine prisustvovao Svetosavskom balu i da se nalazio na udaljenosti od oko 2 metara od mesta gde je predsednik oštine uručivao nagrade;
– da je video kako je R. D. uzela nagradu od predsednika opštine i nakon što je N. T. rekao da treba da vaspitava kako tuđu tako i svoju decu, i da nagrada nije njegova već opštinska, vratila predsedniku nagradu i napustila Svetosavski bal.

1.11. U iskazu S. T, navedeno je:

– da je 26. januara 2013. godine prisustvovala Svetosavskom balu i dodavala predsedniku opštine Svetosavske nagrade nakon čega ih je on uručivao nagrađenima;
– da je videla kako je R. D. uzela nagradu od predsednika opštine i nakon što je N. T. rekao da treba da vaspitava kako tuđu tako i svoju decu, i da nagrada nije njegova već opštinska, vratila predsedniku nagradu i napustila Svetosavski bal.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. Iz Odluke o dodeljivanju novčane nagrade učenicima i nastavnicima za postignute rezultate na takmičenjima u školskoj 2011/2012 godini, br. 17-2/13 od 24. januara 2013. godine utvrđeno je da se za ostvarene rezultate na republičkom i okružnom takmičenju u školskoj 2011/2012 godini nagrađuju, između ostalih i D. D, učenik i R. D, nastavnica.

2.2. Uvidom u spisak lica koja su primila Svetosavsku nagradu 26. januara 2013. godine, utvrđeno je da je D. D. svojim potpisom potvrdio da je primio nagradu u iznosu od 5.000,00 dinara, dok R. D. nagradu u iznosu od 5.000,00 dinara nije primila, s obzirom da ne postoji njen potpis kao dokaz da je primila nagradu.

2.3. Iz obaveštenja Opštinske uprave opštine S. – odeljenje za finansije i privredu od 20. februara 2013. godine, koje je upućeno predsedniku opštine S, utvrđeno je da je izvršen povraćaj sredstava u iznosu od 5.000,00 dinara 30. januara 2013. godine, s obzirom da je nastavnica R. D. odbila da primi nagradu.

2.4. Iz iskaza S. T, Lj. S. i V. S. iz S. od 21. februara 2013. godine, koji su prisustvovali Svetosavskom balu, utvrđeno je da je R. D. uzela nagradu od predsednika opštine, ali da je zatim vratila i napustila Svetosavski bal kada joj je predsednik opštine rekao da treba da vaspitava kako svoju tako i tuđu decu, kao i da nagrada nije njegova već opštinska.

2.5. Uvidom u video snimak koji je dostavljen, utvrđeno je:

– da je na snimku samo deo Svetosavskog bala, i to snimak kada su nagrade primali D. D. i R. D;
– da se na snimku vidi da D. D. nije hteo da se poljubi sa predsednikom opštine kada je primao nagradu, ali da se ne čuje šta je tačno izgovoreno;
– da se na snimku vidi osoba koja prilazi predsedniku opštine nakon uručivanja nagrade D. D. i da mu nešto govori, ali se ne čuje šta je izgovoreno;
– nakon toga je prozvana R. D, koja je prišla predsedniku opštine i uzela nagradu. Dalje se na snimku vidi da joj N. T. nešto govori, ali se ne čuju reči koje je izgovorio, nakon čega je R. D. vratila nagradu i otišla.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu cenila je navode iz pritužbe i izjašnjenja, dokaze koji su priloženi, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

3.2. Imajući u vidu predmet ove pritužbe, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je u konkretnom slučaju potrebno ispitati da li je N. T. uvredljivo i ponižavajuće postupio prema R. D. prilikom dodele Svetosavske nagrade 26. januara 2013. godine u hotelu S. u S, na osnovu njenog hrvatskog porekla, političkog ubeđenja i političkog ubeđenja njenog supruga.

Pravni okvir

3.3. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti i drugim licima preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.4. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da Ustav Republike Srbije u čl. 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.5. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije koji u čl. 2. st. 1. t. 1. propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Odredbama čl. 4. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno, zabranu diskriminacije.

3.6. S obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, za njegovo razmatranje relevantna je i odredba člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije kojom je zabranjeno uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara strah ili neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje

Analiza dokaza dostavljenih uz pritužbu i navoda iz izjašnjenja

3.7. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je na osnovu navoda iz pritužbe i izjašnjenja, kao i dokaza koji su dostavljeni, nesporno da je R. D. bila jedna od nastavnica koja je dobila novčanu nagradu za postignute rezultate na takmičenjima u toku 2011/2012. godine. Nesporno je, takođe, da je 26. januara bila prisutna u hotelu S. u S. na Svetosavskom balu, radi dodele nagrade, kao i da nagradu nije primila.

3.8. Imajući u vidu predmet pritužbe, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da je, s aspekta Zakona o zabrani diskriminacije, potrebno utvrditi da li je prilikom dodeljivanja Svetosavske nagrade N. T. prema R. D. postupio na način koji predstavlja povredu dostojanstva na osnovu njenog ličnog svojstva.

3.9. Kad je u pitanju potencijalni osnov diskriminacije, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da bračni i porodični status, koji podnositeljka pritužbe navodi kao osnov diskriminacije, povezujući ga sa činjenicom da je supruga šefa odborničke grupe koja je opozicija sadašnjem predsedniku opštine, u konkretnom slučaju ne bi mogao da relevantan osnov diskriminacije. To bi, potencijalno, moglo da bude političko ubeđenje supruga podnositeljke pritužbe, kao člana njene porodice, saglasno odredbi člana 2. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, kojom je propisano da je diskriminacija svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje u odnosu na lica ili grupe lica, kao i na članove njihovih porodica ili njima bliska lica, a koje se zasniva na nekom ličnom svojstvu.

3.10. Prema tvrđenju podnositeljke pritužbe, N. T, predsednik opštine S, prilikom dodele Svetosavske nagrade, 26. januara 2013. godine, postupio je prema njoj uvredljivo i ponižavajuće govoreći joj „Vaspitaj dete”, „Marš”, „Gubi se”, „Beži iz S”, a osnovi ovakvog njegovog ponašanja su to što je poreklom iz Hrvatske, njeno političko ubeđenje i bračni i porodični status, s obzirom da je supruga šefa odborničke grupe koja je opozicija predsedniku. U dopuni pritužbe podnositeljka je navela imena svedoka V. S. i G. N, za koje je tvrdila da su prisustvovali dodeli nagrade 26. januara 2013. godine u S. i da bi potvrdili njene navode iz pritužbe. Poverenica je od imenovanih svedoka zatražila da podnesu pisani iskaz o onome što im je poznato u vezi sa događajem prilikom dodele Svetosavske nagrade R. D, ali oni, uprkos uredno dostavljenom zahtevu, do okončanja postupka nisu podneli pisane iskaze.

3.11. Povodom navoda podnositeljke pritužbe da je N. T, u trenutku kada je prišla da prima nagradu vikao na nju i govorio joj: „Marš”, „Gubi se” i „Beži iz S”, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da na osnovu raspoloživih dokaza, nije utvrđeno da je N. T. izgovorio ove reči, iz čega proizlazi zaključak da podnositeljka pritužbe nije učinila verovatnim akt diskriminacije. Naime, na osnovu navoda iz pritužbe i izjašnjenja, kao i dokaza koji su priloženi, može se zaključiti da je R. D, prilikom dodele Svetosavske nagrade za postignute rezultate na takmičenjima u školskoj 2011/2012 godini, prišla N. T, koji joj je nagradu i uručio, a zatim ju je vratila jer joj je tom prilikom N. T. rekao da „vaspitava i tuđu decu kao i svoju, kao i da nagrada nije njegova već opštinska.” Takav zaključak proizlazi iz izjašnjenja predsednika opštine S. N. T, u kojem je navedeno da je R. D, kada je uzela nagradu u ruke, rekao da treba da vaspitava kako tuđu decu, tako i svoju, nakon čega mu je ona vratila nagradu. Ovo je potvrđeno i pisanim iskazima svedoka koji su priloženi uz izjašnjenje na pritužbu.

4. MIŠLjENjE

U toku postupka koji je sproveden po pritužbi R. D. iz S. protiv N. T, predsednika opštine S, nije utvrđeno da je N. T. prilikom dodele Svetosavske nagrade u hotelu S. u S, 26. januara 2013. godine, izvršio akt diskriminacije na osnovu bilo kog ličnog svojstva R. D.

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba R. D. protiv N. T. zbog diskriminacije po više osnova Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top