Predstavnice Poverenika za zaštitu ravnopravnosti na godišnjoj konferenciji OEBS-a u Varšavi

Predstavnice stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti učestvovale su na Implementacionom sastanku ljudske dimenzije u organizaciji OEBS-a u Varšavi, najvećoj evropskoj godišnjoj konferenciji o ljudskim pravima i demokratiji. Tokom plenarne sesije „Tolerancija i nediskriminacija”, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Ljiljana Lončar govorila je o položaju žena u Srbiji, njihovom učešću u javnoj vlasti kao i daljim koracima koje je potrebno preduzeti radi eliminisanja diskriminacije žena i smanjenja nasilja prema ženama.

U okviru Implementacionog sasatanka ljudske dimenzije, predstavnici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana i Pokrajinskog ombudsmana, i uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizvali su radni doručak na temu „Uloga nezavisnih institucija koja se bave zaštitom ljudskih prava u borbi protiv nasilja nad ženama i rodno zasnovanoj diskriminaciji”. Tom prilikom je pomoćnica poverenice Ljiljana Lončar predstavila Poseban izveštaj o diskriminaciji žena, koji institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pripremila u maju ove godine. Istaknuti su zaključci o položaju žena u Srbiji i preporuke koje su date uz izveštaj, kao i metodologija njegove izrade. Odgovorajaći na pitanja učesnika, pomoćnica poverenice je predstavila i nekoliko primera iz prakse Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koji ilustruju najčešće vidove diskriminacije u Srbiji. Zamenica Zaštitnika građana Gordana Stevanović predstavila je Poseban izveštaj Zaštitnika građana o primeni Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja, dok je zamenica Pokrajinskog ombudsmana Danica Todorov govorila o dosadašnjim iskustvima u radu sa organima i žrtvama partnerskog nasilja. Cilj ovog skupa, koji je moderirao šef odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji Jan Lueneburg, bio je da se obezbedi platforma za diskusiju o boljem i jednostavnijem implementiranju ženskih prava i rodne ravnopravnosti kako bi se što bolje postigla efikasnija zaštita žrtava od rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top