Представнице Повереника за заштиту равноправности на годишњој конференцији ОЕБС-а у Варшави

Представнице стручне службе Повереника за заштиту равноправности учествовале су на Имплементационом састанку људске димензије у организацији ОЕБС-а у Варшави, највећој европској годишњој конференцији о људским правима и демократији. Током пленарне сесије „Толеранција и недискриминација“, помоћница Поверенице за заштиту равноправности Љиљана Лончар говорила је о положају жена у Србији, њиховом учешћу у јавној власти као и даљим корацима које је потребно предузети ради елиминисања дискриминације жена и смањења насиља према женама.

У оквиру Имплементационог сасатанка људске димензије, представници Повереника за заштиту равноправности, Заштитника грађана и Покрајинског омбудсмана, и уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, организвали су  радни доручак на тему „Улога независних институција која се баве заштитом људских права у борби против насиља над женама и родно заснованој дискриминацији“. Том приликом је помоћница поверенице Љиљана Лончар представила Посебан извештај о дискриминацији жена, који институција Повереника за заштиту равноправности припремила у мају ове године. Истакнути су закључци о положају жена у Србији и препоруке које су дате уз извештај, као и методологија његове израде. Одговорајаћи на питања учесника, помоћница поверенице је представила и неколико примера из праксе Повереника за заштиту равноправности који илуструју најчешће видове дискриминације у Србији. Заменица Заштитника грађана Гордана Стевановић представила је Посебан извештај Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, док је заменица Покрајинског омбудсмана Даница Тодоров говорила о досадашњим искуствима у раду са органима и жртвама партнерског насиља. Циљ овог скупа, који је модерирао шеф одељења за демократизацију Мисије ОЕБС-а у Србији Јан Луенебург, био је да се обезбеди платформа за дискусију о бољем и једноставнијем имплементирању женских права и родне равноправности како би се што боље постигла ефикаснија заштита жртава од родно заснованог насиља и дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top