Predstavljanje Poverenika u Odžacima

U okviru IPA projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji”, predstavnice Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Milica Pavićević i Nataša Živković Galjak, posetile su Odžake.

U prvom delu prisutni su upoznati sa ulogom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i mehanizmima zaštite od diskriminacije u Republici Srbiji, kao i sa najčešćim slučajevima diskriminacije koji su pokrenuti u okviru postupka zaštite pred ovim organom. Takođe, opširno je opisan način podnošenja pritužbe i postupak po pritužbi.

U diskusiji koja je otvorena, učesnici tribine iznosili su probleme sa kojima se najčešće susreću, i nedoumice u vezi ulaska u postupak zaštite od diskriminacije.

Među prisutnima je bilo dosta predstavnika/ca sindikalnih organizacija, romske i slovačke nacionalne manjine, lokalne samouprave i organizacija osoba sa invaliditetom. Istakli su da ova opština ima veoma visok procenat romske populacije koja je završila srednje obrazovanje, da imaju nizak stepen maloletničkih trudnoća, ali i da je pored toga veoma visok procenat nezaposlenosti. Takođe, zanimljivo je i da se na čelu Komisije za rodnu ravnopravnost nalazi muškarac.

Print Friendly, PDF & Email
back to top