Представљање Повереника у Оџацима

У оквиру ИПА пројекта „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“, представнице Стручне службе Повереника за заштиту равноправности, Милица Павићевић и Наташа Живковић Гаљак, посетиле су Оџаке.

У првом делу присутни су упознати са улогом Повереника за заштиту равноправности и механизмима заштите од дискриминације у Републици Србији, као и са најчешћим случајевима дискриминације који су покренути у оквиру поступка заштите пред овим органом. Такође, опширно је описан начин подношења притужбе и поступак по притужби.

У дискусији која је отворена, учесници трибине износили су проблеме са којима се најчешће сусрећу, и недоумице у вези уласка у поступак заштите од дискриминације.

Међу присутнима је било доста представника/ца синдикалних организација, ромске и словачке националне мањине, локалне самоуправе и организација особа са инвалидитетом. Истакли су да ова општина има веома висок проценат ромске популације која је завршила средње образовање, да имају низак степен малолетничких трудноћа, али и да је поред тога веома висок проценат незапослености. Такође, занимљиво је и да се на челу Комисије за родну равноправност налази мушкарац.

Print Friendly, PDF & Email
back to top