Predstavljanje Poverenika u Kosjeriću

U okviru IPA projekta EU „Sprovođenje antidiskriminacionih politika”, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovao je u Kosjeriću skup posvećen jačanju saradnje sa jedinicama lokalnih samouprava. Na početku skupa prisutnima su se obratili rukovodilac projekta Đanfranko Deramo, kao i predsednik opštine Kosjerić Milijan Stojanić. Potom su predstavljeni mandat Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, mehanizmi zaštite od diskriminacije, kao i rad Poverenika na unapređenju ravnopravnosti.

Kroz brojne konkretne primere diskriminacije, predstavnice stručne službe Poverenika Danijela Stojimenov i Tijana Milošević nastojale su da pomognu učesnicima skupa da razumeju suštinu i obeležja diskriminacije, saznaju ko ih i kako može zaštiti od diskriminacije i kako mogu izbeći da sami postanu diskriminatori. Predstavljen je način podnošenja pritužbe Povereniku i postupak po pritužbi, kao i publikacije Poverenika na jezicima nacionalnih manjina i Brajevom pismu.

Predstavnice organizacija Udruženje za cerebralnu i dečiju paralizu i Opštinske organizacije slepih i slabovidih istakle su probleme sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom u Kosjeriću. Nepristupačnost lokalnih institucija i javnih površina, kao i nepostojanje označenih parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom prepoznati su kao ključni su problemi, a predstavnici opštinske uprave izrazili su spremnost da se posvete njihovom rešavanju i unapređenju ravnopravnosti ove ranjive grupe.

Print Friendly, PDF & Email
back to top