Представљање Повереника у Косјерићу

У оквиру ИПA пројекта EУ „Спровођење антидискриминационих политика“, Повереник за заштиту равноправности организовао је у Косјерићу скуп посвећен јачању сарадње са јединицама локалних самоуправа. На почетку скупа присутнима су се обратили руководилац пројекта Ђанфранко Дерамо, као и председник општине Косјерић Милијан Стојанић. Потом су представљени мандат Повереника за заштиту равноправности, механизми заштите од дискриминације, као и рад Повереника на унапређењу равноправности.

Кроз бројне конкретне примере дискриминације, представнице стручне службе Повереника Данијела Стојименов и Тијана Милошевић настојале су да помогну учесницима скупа да разумеју суштину и обележја дискриминације, сазнају ко их и како може заштити од дискриминације и како могу избећи да сами постану дискриминатори. Представљен је начин подношења притужбе Поверенику и поступак по притужби, као и публикације Повереника на језицима националних мањина и Брајевом писму.

Представнице организација Удружење за церебралну и дечију парализу и Општинске организације слепих и слабовидих истакле су проблеме са којима се сусрећу особе са инвалидитетом у Косјерићу. Неприступачност локалних институција и јавних површина, као и непостојање означених паркинг места за возила особа са инвалидитетом препознати су као кључни су проблеми, а представници општинске управе изразили су спремност да се посвете њиховом решавању и унапређењу равноправности ове рањиве групе.

Print Friendly, PDF & Email
back to top