Poverenici zahvalnica Saveza slepih Srbije

Predsednik Saveza slepih Srbije Milan Stošić uručio je poverenici za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković zahvalnicu ovog udruženja za unapređenje položaja slepih i slabovidih osoba, doprinos u zaštiti od diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti.

Uz zahvalnost na dodelјenom priznanju, poverenica je naglasila da će zaštita od diskriminacije osoba sa invaliditetom i dalјe biti jedan od prioritetnih cilјeva institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti zarad pobolјšanja njihovog položaja u društvu.

Prema podacima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti dobijenih na osnovu broja podnetih pritužbi, osobe sa invaliditetom se već dve godine za redom nalaze u samom vrhu liste društvenih grupa koje su najčešće izložene diskriminaciji. Slepe i slabovide osobe u svakodnevnom životu još uvek nailaze na brojne barijere, od arhitektonskih do komunikacijskih, a najveći izazovi za naše društvo su pobolјšanje njihovog položaja u oblasti zapošlјavanja i obrazovanja.

Savez slepih Srbije dodelio je nagrade i priznanja istaknutim pravnim i fizičkim licima, ustanovama, organizacijama i pojedincima koji su u prethodnoj godini dali doprinos u pobolјšanju položaja slepih i slabovidih osoba.

Print Friendly, PDF & Email
back to top