Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Bujanovcu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković imala je konstruktivan sastanak u Bujanovcu sa predstavnicima Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjina. U razgovoru su učestvovali predsednik saveta Nevzad Lutfiu, sekretar Driton Bilali i saradnica Lemane Mustafa.

Bila je ovo jedna od prilika za razgovor o problemima i potencijalnim slučajevima diskriminacije naših građana i građanki koji su pripadnici ove nacionalne manjine. Nastavljamo dalju saradnju usmerenu na unapređenje ravnopravnosti u svim domenima, naročito u oblasti obrazovanja mladih i kulturi, izjavila je Janković.

Nakon održanih obuka prošle godine za predstavnike svih nacionalnih saveta, ove godine poverenica Brankica Janković obilazi savete nacionalnih manjina.

Print Friendly, PDF & Email
back to top