Poverenica za zaštitu ravnopravnosti o položaju najstarijih u Smederevu

Položaj naših starijih sugrađana i dalje je kompleksan i nepovoljan – nemali broj starijih živi u siromaštvu ili su riziku od siromaštva,  mnogi su izloženi nasilju, zlostavljanju, zanemarivanju ili nepoštovanju i marginalizaciji, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković u Smederevu gde je predstavljen Poseban izveštaj o diskriminaciji starijih.

Posle predstavljana izveštaja u maju ove godine u Narodnoj Skupštini, važno je da glavni nalai  izveštaja budu predstavljeni i na nivou lokalnih samouprava, jer je to nivo na kojem se donose možda i najvažnije odluke koje utiču na položaj najstarijih građana. Smederevo je prvi od tri grada i opštine u kojima će u narednim danima, najavila je poverenica, Poseban izveštaj biti predstavljen.

Obaveza je našeg da društva da starijima omogući puno i ravnopravno uživanje svih prava, istakla je poverenica, navodeći da je i Poseban izveštaj o diskriminaciji starijih, institucija poverenika uradila zajedno sa Populacionim fondom Ujedninjenih Nacija (UNFPA), kako bi ovi važni problemi bili precizno definisani i predložene konkretne mere za unapređenje polažaja najstarijih građana i građanki.

Na okruglom stolu u Smederevu govorila je i šefica kanceralije Populacionog fonda Ujedninjenih Nacija (UNFPA) u Srbiji Borka Jeremić, a predstavljeno je i Istraživanje „Za glas starijih žena“ koje je uradilo udruženje „Amity“.

Print Friendly, PDF & Email
back to top