Повереница за заштиту равноправности о положају најстаријих у Смедереву

Положај наших старијих суграђана и даље је комплексан и неповољан – немали број старијих живи у сиромаштву или су ризику од сиромаштва,  многи су изложени насиљу, злостављању, занемаривању или непоштовању и маргинализацији, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић у Смедереву где је представљен Посебан извештај о дискриминацији старијих.

После представљана извештаја у мају ове године у Народној Скупштини, важно је да главни налаи  извештаја буду представљени и на нивоу локалних самоуправа, јер је то ниво на којем се доносе можда и најважније одлуке које утичу на положај најстаријих грађана. Смедерево је први од три града и општине у којима ће у наредним данима, најавила је повереница, Посебан извештај бити представљен.

Обавеза је нашег да друштва да старијима омогући пуно и равноправно уживање свих права, истакла је повереница, наводећи да је и Посебан извештај о дискриминацији старијих, институција повереника урадила заједно са Популационим фондом Уједнињених Нација (УНФПА), како би ови важни проблеми били прецизно дефинисани и предложене конкретне мере за унапређење полажаја најстаријих грађана и грађанки.

На округлом столу у Смедереву говорила је и шефица канцералије Популационог фонда Уједнињених Нација (УНФПА) у Србији Борка Јеремић, а представљено је и Истраживање „За глас старијих жена“ које је урадило удружење „Аmity“.

Print Friendly, PDF & Email
back to top