Poverenica u Školi ljudskih prava

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je predavanje polaznicima i polaznicama Škole ljudskih prava, na kome je predstavila ulogu i nadležnosti institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Na predavanju je bilo reči o zakonskom okviru koji  reguliše zabranu diskriminacije, najčešćim oblicima i slučajevima u kojima se ona javlja, postupku pred Poverenikom, načinima za podnošenje pritužbe i sudskoj zaštiti od diskriminacije.

Polaznici Škole ljudskih prava razgovarali su sa poverenicom o tome kako izgleda sprovođenje nadležnosti Poverenika u praksi, koje su društvene grupe najpodložnije diskriminaciji, kao i u kojim se oblastima najčešće javlja kršenje prava na ravnopravnost. Janković je predstavila i druge bitne aktivnosti institucije usmerene na unapređenje ravnopravnosti, kao što su obuke i preporuke za organe javne vlasti, sudove i policiju u cilju efikasne primene propisa i smanjenja diskriminacije u svim oblastima, sprovođenje različitih istraživanja i jačanje saradnje sa predstavnicima poslodavaca i medija.

Predavanje je organizovao Beogradski centar za ljudska prava.

Print Friendly, PDF & Email
back to top