Повереница у Школи људских права

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић одржала је предавање полазницима и полазницама Школе људских права, на коме је представила улогу и надлежности институције Повереника за заштиту равноправности. На предавању је било речи о законском оквиру који  регулише забрану дискриминације, најчешћим облицима и случајевима у којима се она јавља, поступку пред Повереником, начинима за подношење притужбе и судској заштити од дискриминације.

Полазници Школе људских права разговарали су са повереницом о томе како изгледа спровођење надлежности Повереника у пракси, које су друштвене групе најподложније дискриминацији, као и у којим се областима најчешће јавља кршење права на равноправност. Јанковић је представила и друге битне активности институције усмерене на унапређење равноправности, као што су обуке и препоруке за органе јавне власти, судове и полицију у циљу ефикасне примене прописа и смањења дискриминације у свим областима, спровођење различитих истраживања и јачање сарадње са представницима послодаваца и медија.

Предавање је организовао Београдски центар за људска права.

Print Friendly, PDF & Email
back to top