Poverenica u Amsterdamu na konferenciji o uticaju veštačke inteligencije na ljudska prava

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je u Amsterdamu na međunarodnoj konferenciji o veštačkoj inteligenciji (VI) i ljudskim pravima. Konferencija, koju je organizovala Komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović sa svojim timom, bila je prilika da predstavnici institucija evropskih zemalja u otvorenom razgovoru razmene iskustva i mišljenja o najvažnijim izazovima vezanim za VI, kao i vidovima unapređenja zaštite od diskriminacije u ovoj oblasti.

Nijedna institucija sama ne može da isprati i odgovori na sve izazove koje nosi primena veštačke inteligencije, a važnu ulogu u tom procesu imaju nacionalna tela za zaštitu ljudskih prava i unapređenje ravnopravnosti. Sistemi VI postaju sve kompleksniji, zato je neophodno obezbediti visok stepen zaštite ljudskih prava prilikom njihove implementacije, istakli su učesnici konferencije.

Poverenica Janković je rekla da je ključ u saradnji, koordinisanom i zajedničkom pristupu, edukaciji i prepoznavanju rizika od diskriminacije, kao i na intenzivnom praćenju tehnološkog razvoja i blagovremenoj reakciji i na regulatornom polju. Ona je istakla da je Srbija usvojila Strategiju razvoja veštačke inteligencije za period 2020-2025. Janković je navela da institucija Poverenika od početka prati stanje i analizira rizike od diskriminatornih ishoda koje sistemi veštačke inteligencije mogu prouzrokovati, pre svega u oblastima rada i zapošljavanja, pružanja usluga i postupcima pred organima javne vlasti, ali i da sagledava pozitivne strane primene savremenih tehnoloških dostignuća i veštačke inteligencije u unapređenju položaja pojedinih marginalizovanih grupa.

Konferencija u Amsterdamu je nastavak aktivnosti koje su započete donošenjem preporuka Komesarke za ljudska prava Saveta Evrope pod nazivom „Raspakivanje veštačke inteligencije – 10 koraka za zaštitu ljudskih prava“, a koje predstavljene i u Srbiji u organizaciji Poverenika.

Print Friendly, PDF & Email
back to top