POVERENICA SA PREDSTAVNICIMA IZ ZAJEDNICE GLUVIH I NAGLUVIH

Poverenica za zaštitu ravnoravnosti Brankica Janković je na sastanku sa predstavnicima iz zajednice Gluvih i nagluvih Srbije razgovarala o njihovom položaju i mogućnostima da on bude unapređen.

Kao gorući problem u razgovoru sa poverenicom, predstavnici zajednice gluvih i nagluvih iz nekoliko gradova Srbije,  naveli su listu medicinskih pomagala i pravo koje na njih ostvaruju na vremenski period od 7 godina, a ne na 4 kao ranije, kao i visinu nadoknade za pomagala koja omogućava kupovinu najjeftinijih aparata.

Janković je naglasila da je veoma važno da se ovi naši građani i građanke koji pripadaju ovoj ostelјivoj grupi, intenzivnije uklјuče u sve oblasti života , za šta je neophodno razviti dodatne socijalne usluge, posebno za decu u procesu obrazovanja, kojima je pored medicinskih pomagala neophodan i drugi vid podrške.

Dovolјan broj dobro obučenih tumača znakovnog jezika bi život gluvih i nagluvih osoba učinio lakšim i kvalitetnijim, zaklјučila je poverenica.

Print Friendly, PDF & Email
back to top