Poverenica otvorila konferenciju o pravima osoba sa invaliditetom

Kriza je jasno pokazala ranjivost marginalizovanih društvenih grupa koje su bile nesrazmerno pogođene posledicama pandemije zbog čega je važno  sagledati položaj osoba sa invaliditetom i uvesti perspektivu invaliditeta u sprovođenje i praćenje javnih politika, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na otvaranju konferencije „Prava osoba sa invaliditetom – između prava i prakse“.

Janković je podsetila da je institucija Poverenika od samog početka uvođenja vanrednog stanja ukazivala na potrebu prilagođavanja mera za ublažavanje posledica pandemije osobama sa invaliditetom i drugih osetljivih grupa , ukazujući da je od naročite važnosti uključivanje predstavinka tih grupa u donošenje pojedinih odluka, kako bi se mogli postići najbolji rezultati u datim okolnostima. Neophodno je da sve institucije sistema, državni organi i nezavisna tela, civilni sektor ali i pojedinci, konstantno i koordinirano preduzimaju različite aktivnosti primenom multidisciplinarnog i multisektorskog pristupa, kako bi se brojni rizici socijalne isključenosti osetljivih grupa, posebno osoba sa invaliditetom, sveli na najmanju meru, istakla je Janković.

Na konferenciji koju organizuje humanitarna organizacija „Prijatelj u nevolji“  predstavljena je i Inicijativa za izmenu i dopunu zakona, pokretanje paketa programa za osnaživanje roditelja  dece sa zdravstvenim i razvojim problemima i jačanje sistemske podrške te dece i celih porodica, kao i Priručnik o pravima osoba sa invaliditetom.

Print Friendly, PDF & Email
back to top