POVERENICA NA SKUPU O SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE U SRBIJI

Socijalna zaštita obuhvata različite grupe ugroženih građana i građanki poput siromašnih, sa invaliditetom, starijih, dece bez roditeljskog staranja, zbog čega im je neophodna podrška društva koja ih, ako nije sveobuhvatna, čini još ranjivijima, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na Tematskom društvenom dijalogu o sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji.

Poverenica je istakla da je sistem adekvatno odgovorio na izazove tokom pandemije kovid 19, te je sada trenutak za njegovo unapređenje u smislu efikasnijeg targetiranja pomoći i podrške osetljivim grupama. Ona je navela da se kao problemi izdvajaju razne vrste usluga koje su na lokalnom nivou različito dostupne i razvijene, što se posebno odnosi na starije građane u udaljenim ruralnim područjima. Janković je ukazala i na neophodnost podrške za samostalni život osobama sa invaliditetom kao i usluge ličnog pratioca deci sa invaliditetom, zatim nastavak procesa deinstucionalizacije, ali i unapređivanje sistema socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom. Takođe, rad na socijalnom uključivanju siromašnijih zahteva dobru povezanost svih sistema zaštite, uz usaglašavanje republičkog i lokalnog nivoa i intenzivniju saradnju državnih institucija i civilnog sektora, rekla je poverenica.

Na konferenciji u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Populacionog fonda UN (UNFPA), pored ostalih su govorile ministarke Gordana Čomić i Darija Kisić Tepavčević, stalna koordinatorka UN u Srbiji Fransoaz Žakob i stalna koordinatorka UNDP u Srbiji Fransin Pikap.

Print Friendly, PDF & Email
back to top