Poverenica na seminaru o sudskoj građansko pravnoj zaštiti od diskriminacije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je predavanje na seminaru „Sudska građansko-pravna zaštita od diskriminacije“ namenjenom sudijama građanskih odelјenja viših sudova u Srbiji.

Istakavši da je postupanje sudova od izuzetnog značaja za adekvatnu primenu antidiskriminacionih propisa, Janković je navela da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ima na raspolaganju mehanizme pomoću kojih može aktivno da učestvuje u sudskim procesima za zaštitu od diskriminacije. Jedan od njih je pokretanje strateških parnica pred Višim sudovima u Srbiji, koje Poverenik vodi u opštem javnom interesu, sa cilјem da svojom procesnom aktivnošću, kao tužilac u parnici, doprinese doslednoj primeni propisa, kreiranju i unapređenju sudske prakse, kao i da se javnost senzibiliše za problem diskriminacije.

Odluka o pokretanju strateške parnice donosi se u slučajevima kada njen cilј i smisao prevazilaze značaj koje ona ima za zaštitu samog diskriminisanog pojedinca, odnosno grupe lica. Kriterijumi kojima se Poverenik tom prilikom rukovodi su da je diskriminacija izvršena prema posebno ranjivim društvenim grupama, da se radi o obliku diskriminacije koji je široko prihvaćen u društvu, da odnos snaga počinioca i žrtve opravdava intervenciju Poverenika i da slučaj ima velike šanse da dovede do meritorne odluke, pojasnila je poverenica Janković.

Pored poverenice Janković, predavači na seminaru bili su i Vesna Sekulić, sutkinja Višeg suda u Beogradu i Irena Garčević, sutkinja Apelacionog suda u Beogradu. Seminar je organizovala Pravosudna akademija u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email
back to top