Повереница на семинару о судској грађанско правној заштити од дискриминације

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић одржала је предавање на семинару „Судска грађанско-правна заштита од дискриминације“ намењеном судијама грађанских одељења виших судова у Србији.

Истакавши да је поступање судова од изузетног значаја за адекватну примену антидискриминационих прописа, Јанковић је навела да Повереник за заштиту равноправности има на располагању механизме помоћу којих може активно да учествује у судским процесима за заштиту од дискриминације. Један од њих је покретање стратешких парница пред Вишим судовима у Србији, које Повереник води у општем јавном интересу, са циљем да својом процесном активношћу, као тужилац у парници, допринесе доследној примени прописа, креирању и унапређењу судске праксе, као и да се јавност сензибилише за проблем дискриминације.

Одлука о покретању стратешке парнице доноси се у случајевима када њен циљ и смисао превазилазе значај које она има за заштиту самог дискриминисаног појединца, односно групе лица. Критеријуми којима се Повереник том приликом руководи су да је дискриминација извршена према посебно рањивим друштвеним групама, да се ради о облику дискриминације који је широко прихваћен у друштву, да однос снага починиоца и жртве оправдава интервенцију Повереника и да случај има велике шансе да доведе до мериторне одлуке, појаснила је повереница Јанковић.

Поред поверенице Јанковић, предавачи на семинару били су и Весна Секулић, суткиња Вишег суда у Београду и Ирена Гарчевић, суткиња Апелационог суда у Београду. Семинар је организовала Правосудна академија у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији.

Print Friendly, PDF & Email
back to top