Poverenica na predstavljanju izveštaja o nasilju nad decom izbeglicama i migrantima

Deca izbeglice i migranti su posebno ugrožena i nalaze se u riziku od višestruke diskriminacije, a podaci koji su danas predstavljeni mogu biti izuzetno korisni za detaljnije sagledavanje problema i kreiranje efikasnijih rešenja, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti na predstavljanju izveštaja  „Gde god da idemo čine nam zlo“: Nasilje nad decom izbeglicama i migrantima koja putuju u Evropu balkanskom rutom. Izveštaj je nastao kao rezultat istraživanja Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu i istraživačkog tima sa Fakulteta političkih nauka pod vođstvom profesorke Nevenke Žegarac, u saradnji sa organizacijom Save the Children.

Poverenica je istakla da poštovanje i unapređenje dečijih prava predstavlja temeljnu ideju vodilju svakog demokratskog društva, ali da je u praksi nemali broj dece u riziku od siromaštva, zanemarivanja, isključenosti i porodičnog nasilja. Ona je napomenula da se deca izbeglice nalaze u izuzetno teškoj situaciji i da nemamo dovoljno detaljan uvid u sva kršenja njihovih prava i različite vidove nasilja kojima su izloženi na svom putu ka zemljama EU, pa i u Srbiji, zbog čega je ovaj izveštaj dragocen.

Janković je posebno naglasila dobru saradnju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti sa Fakultetom političkih nauka i drugim visokoškolskim institucijama,  kao i značaj istraživačkog rada profesora i studenata o pitanjima suzbijanja diskriminacije i unapređenja ravnopravnosti.

Profesorka FPN Nevenka Žegarac je detaljno predstavila najvažnije nalaze iz izveštaja, čiji zaključni deo sadrži preporuke za bolje postupanje i zaštitu malih migranata. Na otvaranju su govorili i dekan FPN prof. dr Dragan Simić i programski direktor Save the Children Bogdan Krasić.

Print Friendly, PDF & Email
back to top