Poverenica na otvaranju onlajn foruma u organizaciji „Grupe ambasadora – prijatelja rodne ravnopravnosti“

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na otvaranju onlajn foruma u organizaciji „Grupe ambasadora – prijatelja rodne ravnopravnosti“ u Stokholmu. Predstavljajući dosadašnja iskustva u unapređivanju rodne ravnopravnosti iz ugla institucije ali i države Srbije, poverenica je naglasila da je ostvaren značajan napredak u oblastima učešća žena u političkom životu, prevenciji i zaštiti od rodno zasnovane diskriminacije, kao i uvođenje rodno odgovornog budžetiranja.

„Naša institucija kontinuirano ulaže napore na objedinjavanju državnih organa na svim nivoima vlasti, civilnog sektora i drugih ključnih društvenih aktera, jer je zaštita od diskriminacije odgovoran zadatak koji zahteva sinergiju u cilju postizanja pune ravnopravnosti svih građana i građanki. Osnaživanje žena je ključno za društveno-ekonomski razvoj zemlje, jer se istinska rodna ravnopravnost ne može postići bez uključivanja polovine članova odnosno članica jednog društva,“ istakla je Janković.

Grupa ambasadora – prijatelja rodne ravnopravnosti formirana je u sklopu multilateralne saradnje, koristeći švedski model koji podrazumeva oblikovanje održivih razvojnih politika sa ciljem jačanja rodne ravnopravnosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top